Διορίστηκαν οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου Μαρκοπούλου σε κενές οργανικές θέσεις...

Διορισμός τακτικού προσωπικού κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ σε κενές οργανικές θέσεις του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας μετά τους οριστικούς πίνακες διοριστέων της 3Κ/2018 Προκήρυξης του...

Ανανέωση συμβάσεων 44 ατόμων από 1/9/2019 – 31/8/2020 στον Δήμο Μαρκοπούλου....

Η Πρόεδρος του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» Μαρκοπούλου ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ανανεώνουµε τις συµβάσεις µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου...

Πρόσληψη 4 Π.Ε. καθηγητών Φυσικής Αγωγής στον Δήμο Μαρκοπούλου

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 6/2019 ΤΟΥ ΝΠΔΔ “ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ Π.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΔΟΧ ΑΝΤΙΤΙΜΟ) Σεπ 23, 2019 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΙ

Προκήρυξη για ιατρό στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας. Δείτε αναλυτικά

Ανακοινώνει Τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά ένα (1) άτοµο για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ...

Πρόσληψη 4 γυμναστών στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας ΝΠΔΔ “Βραυρώνιος”

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (µε αντίτιµο) επί ωροµισθία, συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων για την κάλυψη αναγκών του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου...

Ένας καθηγητής Φυσικής Αγωγής, ένας δάσκαλος Κοπτικής Ραπτικής και ένας δάσκαλος...

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Καθορίζει τον αριθµό των ατόµων ανά ειδικότητα µε σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου έναντι αντιτίµου από τους ωφελούµενους, ως εξής: ένας (1) ΠΕ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ...

1.145 γυμναστές στους Δήμους. Δείτε την κατανομή ανά δήμο

Εγκρίθηκε η κατανομή 1.145 θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής σε ΟΤΑ Α΄ βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο), κατά...

Δήμος Μαρκοπούλου – Ετήσια ανανέωση της σύμβασης 44 ατόμων για το...

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ανανεώνουμε τις συμβάσεις με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (44) ΑΤΟΜΩΝ, από την ημερομηνία λήξη τους και για ένα ακόμη έτος,...

Θέση εκπαιδευτικού για το μάθημα της αισθητικής αγωγής με 12μηνη σύμβαση

Ανακοινώνει Τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά ένα (1) άτοµο για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ...

Προσλήψεις προσωπικού για χρονική διάρκεια 2 μηνών. Αποτελέσματα

Δείτε τα αποτελέσματα της ανακοίνωσης 5/2019 για πρόσληψη προσωπικού στην ΚΔΕΜ για 2 μήνες. ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΔΩ

Επαναπροκήρυξη των 10 θέσεων εργασίας στην Κ.Δ.Ε. Μαρκοπούλου. Αιτήσεις έως 23/7

Με ανακοίνωση του ο Δήμος Μαρκοπούλου ενημερώνει για την επαναπροκήρυξη για πρόσληψη προσωπικού. Συγκεκριμένα ο Δήμος θα προσλάβει 10 άτομα στην ΚΔΕΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5 /2019 Για...

Θα προσληφθούν δύο ιατροί με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Ν.Π.Δ.Δ. “Βραυρώνιος”

Με ανάρτηση του ο Δήμος Μαρκοπούλου ενημερώνει για την πρόθεση του να προσλάβει 2 ιατρούς ειδικοτήτων Γενικής Ιατρικής - Παθολόγου και Ψυχολόγου. ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Καθορίζει τον...

O Δήμος Μαρκοπούλου προκήρυξε θέση Φαρμακοποιού για το Κοινωνικό Φαρμακείο

Με ανάρτηση του ο Δήμος Μαρκοπούλου εξέδωσε μία προκήρυξη για φαρμακοποιό στον Δήμο Μαρκοπούλου για το Κοινωνικό Φαρμακείο. Ιούλ 12, 2019 | Ενημέρωση, Προκηρύξεις Διαβιβαστικό Δήμου Πρόσκληση Περίληψη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ – ΦΑΡΟΣ ΑΙΤΗΣΗ...

10 άτομα προσλήφθηκαν στην ΚΔΕΜ με δίμηνη σύμβαση. Συνέχιση προγράμματος κοινωφελούς...

Ακολουθούν δύο αποφάσεις για πρόσληψη δέκα ατόμων στην ΚΔΕΜ. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Προσλαμβάνει με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου...

Προσλήψεις προσωπικού στην ΚΔΕΜ με δίμηνες συμβάσεις

Ακολουθεί απόφαση του Δήμου Μαρκοπούλου που αναρτήθηκε στη Διαύγεια για πρόσληψη προσωπικού στην ΚΔΕΜ με δίμηνη απασχόληση. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 4/2019 ΤΗΣ ΚΔΕΜ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ...

Επανατοποθετήθηκαν 34 ωφελούμενοι από προγράμματα ΟΑΕΔ στον Δήμο. Παράταση έως 30/10/2019

Έως 30/10/2019 θα ανανεωθεί η απασχόληση 34 εργαζομένων του Δήμου Μαρκοπούλου. Οι εργαζόμενοι έχουν προσληφθεί μέσω προγράμματος κοινωφελούς εργασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Την επανατοποθέτηση των κατωτέρω, οι...

20 θέσεις εργασίας στην ΚΔΕΜ. Ανακοίνωση, αίτηση, παράρτημα

20 θέσεις εργασίας προκήρυξε η ΚΔΕΜ για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου Μεσογαίας. Δείτε παρακάτω τις ειδικότητες. Δείτε αναλυτικά Γνωστοποιείται η πρόσληψη, µε...

Σε εταιρεία ναυαγοσωστικής με ανάθεση οι 7 θέσεις ναυαγοσωστών

Δεν θα έχει φέτος ναυαγοσώστες το Πόρτο Ράφτη καθώς μόνο ένας ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Δήμου και αναζητούνται άλλοι 7 μέσω εταιρείας. Η πιθανότητα...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ