154.898 ευρώ για προμήθεια τροφίμων σε προκήρυξη του Δήμου Μαρκοπούλου (ηλεκτρονικός διαγωνισμός)

156
0
(0)

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

Ενδεικτικού προϋπολογισμού 154.898,82 €€ με ΦΠΑ 24%

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας :

Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά χαμηλότερη προσφορά για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 154.898,82 € με ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 24/2019 θεωρημένη μελέτη του Δήμου Μαρκοπούλου. Ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, Ν.3463/2006, Ν.3852/2010, Ν. 4412/2016 και τις λοιπές ερμηνευτικές προς αυτά εγκυκλίους.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει με την υποβολή ηλεκτρονικών προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ την 28η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 15:00 (πέρας κατάθεσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής

Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτές εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που κατασκευάζουν, εισάγουν ή εμπορεύονται τα πιο πάνω είδη. Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται σύμφωνα με τα άρθρα του Ν. 4412/2016. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το τεύχος της μελέτης και των όρων της διακήρυξης ελεύθερα από την ιστοσελίδα του κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων ή εναλλακτικά από την ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο Δήμαρχος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Αριθμός ψήφων: 0

Δεν υπάρχουν ψηφοφορίες μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ