Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ασφάλεια στα ΑΕΙ

72
0
()

Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ασφάλεια στα ΑΕΙ

Σε αλλαγές που αφορούν στην εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και στην ασφάλεια στους χώρους των πανεπιστημίων επιχειρεί να προχωρήσει το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με το νομοσχέδιο «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».

Το νομοσχέδιο αναρτήθηκε στο opengov.gr νωρίτερα σήμερα, Τετάρτη, και θα παραμείνει ανοικτό για σχολιασμό για μία εβδομάδα, μέχρι την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021, στις 20:00.

Περιλαμβάνει 31 άρθρα, 7 εκ των οποίων αφορούν στις αλλαγές για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 7 στα θέματα ασφάλειας και προστασίας των ΑΕΙ, 9 στο Πειθαρχικό Δίκαιο των ΑΕΙ και ένα που αφορά στη θέσπιση χρονικού ορίου φοίτησης.

Από τις αλλαγές που προτείνονται, για φέτος προγραμματίζεται να ισχύσει ο νέος τρόπος υπολογισμού των βάσεων των πανεπιστημιακών τμημάτων, καθώς επίσης και η δυνατότητα κατάθεσης μηχανογραφικού για εισαγωγή στα δημόσια ΙΕΚ με βάση το απολυτήριο.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τρεις είναι οι βασικές αλλαγές επιφέρει το εν λόγω σχέδιο νόμου, όσον αφορά στην εισαγωγή των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και αφορούν στον τρόπο καθορισμού των βάσεων εισαγωγής των τμημάτων, τη διαδικασία συμπλήρωσης μηχανογραφικού και το χρονικό όριο φοίτησης.

«Το νομοσχέδιο εισάγει αλλαγές που στοχεύουν στο να αντιμετωπίσουν χρόνιες παθογένειες του συστήματος και βρίσκονται στον πυρήνα των προεκλογικών δεσμεύσεων της Νέας Δημοκρατίας», ανέφερε σχετικά η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως.

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Με το νομοσχέδιο προτείνεται η καθιέρωση Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) στα πανεπιστημιακά τμήματα όχι με απόλυτο αριθμό (πχ. 10), αλλά ορισμένη από το κάθε τμήμα. Μάλιστα, η αλλαγή αυτή θα ισχύσει από τις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις (2021).

Αναλυτικότερα, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο, η ΕΒΕ θα διαμορφώνεται ενιαία από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο. Ο μέσος αυτός όρος θα πολλαπλασιάζεται με συντελεστή που θα έχει αποφασιστεί από τα ιδρύματα εισαγωγής για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και θα στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Ο συντελεστής θα πρέπει βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μεγίστης τιμής, το οποίο θα ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία θα εκδίδεται έως τις 30 Ιουνίου (προβλέπεται δυνατότητα τροποποίησης έως 31 Αυγούστου) και αφορά τις προϋποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του επόμενου σχολικού έτους. Ενδεικτικά, η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, ανέφερε ως παράδειγμα το εύρος 80%-120%.

Ο συντελεστής της ΕΒΕ για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση θα καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου έπειτα από πρόταση της κάθε σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, η οποία θα εκδίδεται εντός δύο μηνών από τον καθορισμό της ελάχιστης και μέγιστης τιμής από το υπουργείο. Το σύνολο των συντελεστών των σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων, θα συγκεντρώνεται σε μία Υπουργική Απόφαση.

Ειδικότερα, για τον υπολογισμό της ΕΒΕ, προβλέπονται τα εξής:

– Κάθε πανεπιστημιακό τμήμα θα θέτει ως ΕΒΕ ποσοστό Χ% του μέσου όρου (ΜΟ) των μέσων επιδόσεων (ΜΕ) όλων των υποψηφίων στο σύνολο των τεσσάρων μαθημάτων (Μ1, Μ2, Μ3, Μ4), του επιστημονικού πεδίου του υποψηφίου [ΜΟ=(ΜΕΜ1+ΜΕΜ2+ΜΕΜ3+ΜΕΜ4)/4].

– Το Υπουργείο θα καθορίζει το εύρος για το ποσοστό Χ% (π.χ. 80% έως 120% του ΜΟ).

Έτσι, για παράδειγμα εάν ο μέσος όρος των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων ενός επιστημονικού πεδίου είναι 12/20 και ένα τμήμα έχει ορίσει το ποσοστό Χ% στο 90%, τότε η ελάχιστη βάση εισαγωγής για το εν λόγω τμήμα θα είναι το 10,8.

Σε περίπτωση που κάποιο ίδρυμα εισαγωγής δεν θα καθορίσει τον εν λόγω συντελεστή, ο καθορισμός του θα γίνεται από το υπουργείο.

Στην περίπτωση που κάποια τμήματα εντάσσονται σε περισσότερα του ενός Επιστημονικά Πεδία, θα λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος μεταξύ των Πεδίων.

Επιπλέον, το νομοσχέδιο προβλέπει την περαιτέρω ενίσχυση της αυτονομίας των τμημάτων, περιλαμβάνοντας διάταξη με την οποία δίνεται η δυνατότητα στα πανεπιστημιακά τμήματα να επιλέγουν συντελεστές βαρύτητας για όποια από τα εξεταζόμενα μαθήματα επιθυμούν. Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή θα ισχύσει από του χρόνου (Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022).

Διαδικασία συμπλήρωσης Μηχανογραφικού

Το νομοσχέδιο προβλέπει περιορισμό του αριθμού επιλογών κατά τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου, καθώς επίσης και δύο φάσεις κατάθεσης Μηχανογραφικών. Οι αλλαγές αυτές, ωστόσο, προγραμματίζεται να ισχύσουν από τις επόμενες Πανελλαδικές (2022).

Ειδικότερα, προβλέπεται Α’ φάση συμπλήρωσης Μηχανογραφικού, με τους υποψήφιους να μπορούν να συμπληρώσουν συγκεκριμένο αριθμό τμημάτων στο μηχανογραφικό. Για τα ΓΕΛ, ο αριθμός των επιλογών δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνόλου των τμημάτων του Επιστημονικού Πεδίου, ενώ για τα ΕΠΑΛ το 20%.

Η Β’ φάση θα πραγματοποιείται μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων και σε αυτή θα μπορούν να συμμετέχουν οι υποψήφιοι που δεν έχουν εισαχθεί σε καμία από τις δηλωθείσες επιλογές τους. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν θα έχουν περιορισμό στις επιλογές τους σε αυτή τη φάση, η οποία θα αφορά τις εναπομείνασες θέσεις από την Α’ φάση.

Παράλληλο Μηχανογραφικό

Το σχέδιο νόμου προβλέπει την υποβολή παράλληλου Μηχανογραφικού για όσους τελειόφοιτους ή υποψήφιους Πανελλαδικών Εξετάσεων ενδιαφέρονται, για εισαγωγή στα δημόσια ΙΕΚ. Η εισαγωγή θα γίνεται με βάση τον βαθμό του απολυτηρίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ  Εντός της εβδομάδας απόφαση για Γυμνάσια, Λύκεια. Για τη διασπορά στα σχολεία φταίνε οι μετακινήσεις εκπαιδευτικών

Η δυνατότητα του Παράλληλου Μηχανογραφικού θα ισχύσει από φέτος (Πανελλαδικές 2021).

Χρονικό όριο φοίτησης

Για τα 4ετή προγράμματα σπουδών, το νομοσχέδιο καθορίζει το χρονικό περιθώριο για ολοκλήρωση των σπουδών στα ν+2 χρόνια. Για τα προγράμματα σπουδών διάρκειας μεγαλύτερης των 4 ετών, το όριο θα είναι ν+3. Για παράδειγμα, το όριο φοίτησης σε μία σχολή 5ετούς φοίτησης θα είναι τα 8 χρόνια, ενώ σε μία σχολή 4ετούς φοίτησης θα είναι τα 6 χρόνια.

Στο σχέδιο νόμου υπάρχει πρόβλεψη για εξαιρέσεις για όσους φοιτητές αποδεδειγμένα εργάζονται ή επικαλούνται σοβαρούς λόγους υγείας.

Όπως ανακοινώθηκε από την υπουργό Παιδείας, το όριο θα αφορά τους νεοεισερχόμενους φοιτητές.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΕΙ

Τρεις άξονες έχει το νομοσχέδιο για την προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας και την αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος: την ελεγχόμενη είσοδο στα ΑΕΙ και σύσταση δομών ασφαλείας, τη σύσταση ειδικής Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (ΟΠΠΙ) και την ενίσχυση διατάξεων πειθαρχικού δικαίου.

«Τα πανεπιστήμια αποτελούν κρίσιμες δημόσιες υποδομές, που δέχονται απειλές ασφαλείας και προστασίας διεθνώς», σημείωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, παρουσιάζοντας το πλαίσιο ασφάλειας για τα ΑΕΙ.

Ιδιαίτερα, όπως είπε, τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν να αντιμετωπίσουν επιπλέον απειλές, πέραν φυσικών καταστροφών, κυβερνοεπιθέσεων, κ.ά., όπως είναι η βίαιη δράση ορισμένων ομάδων. «Με το νομοσχέδιο αυτό φέρνουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας και ασφάλειας των ΑΕΙ», επισήμανε, «επιχειρώντας να αλλάξουμε την κατάσταση αυτή που υπάρχει στα ελληνικά πανεπιστήμια».

Συγκεκριμένα σχετικά με την ΟΠΠΙ, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι πρόκειται για ήπια κοινοτική αστυνόμευση, χωρίς όπλα.

Ελεγχόμενη είσοδος και έξοδος

Το νομοσχέδιο προβλέπει την ελεγχόμενη είσοδο και έξοδο στον χώρο των ΑΕΙ. Όπου αυτό δεν είναι εφικτό, για παράδειγμα σε πανεπιστήμια που συνορεύουν με πάρκα, η ελεγχόμενη είσοδος θα γίνεται στους εσωτερικούς χώρους.

Κάθε ΑΕΙ θα έχει, επίσης τη δυνατότητα να λαμβάνει μέτρα που συμβάλλουν στην ενίσχυση του επιπέδου ασφαλείας και προστασίας, όπως η εφαρμογή φωτισμού ασφαλείας σε εξωτερικούς χώρους, καθώς και η πρόσληψη προσωπικού ασφαλείας.

Κάθε ΑΕΙ, θα καταρτίζει (κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ασφαλείας και Προστασίας που συστήνεται με το νομοσχέδιο) σχέδιο ασφαλείας και προστασίας του, στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλα τα τεχνικά και μη μέτρα ασφαλείας του ΑΕΙ για την ενίσχυση του επιπέδου ασφαλείας και προστασίας, το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, καθώς και οι χώροι εφαρμογής αυτών. Το σχέδιο ασφαλείας και προστασίας θα επικαιροποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του κάθε ΑΕΙ.

Επιπλέον, προβλέπεται για κάθε πανεπιστήμιο η σύσταση αυτοτελούς οργανικής δομής, της «Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας», η οποία υπάγεται απευθείας στον πρύτανη του ΑΕΙ. Αποστολή της, μεταξύ άλλων, η φύλαξη υποδομών και εγκαταστάσεων και η παρακολούθηση και υποστήριξη του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης.

Ομάδα Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος

Η ΟΠΠΙ θα είναι μία ομάδα με ειδική εκπαίδευση από την ΕΛΑΣ, που θα φέρει ειδική στολή, θα υπάγεται στην ΕΛΑΣ και θα συνεργάζεται με τον πρύτανη και τον αντιπρύτανη του εκάστοτε ΑΕΙ. Η ομάδα θα έχει πλήρη αστυνομικά καθήκοντα, αλλά δεν θα φέρει πυροβόλα όπλα.

Αποστολή της ΟΠΠΙ είναι η προστασία και ασφάλεια των ΑΕΙ και η ενίσχυση της ακαδημαϊκής ελευθερίας.

Συγκεκριμένα, η ΟΠΠΙ θα είναι αρμόδια κυρίως για την αποτροπή τέλεσης αδικημάτων εντός των χώρων των ΑΕΙ, τη στελέχωση και λειτουργία των Κέντρων Λήψης Σημάτων μαζί με το προσωπικό των ΑΕΙ, την πραγματοποίηση περιπολιών, και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Όπως προβλέπεται, θα συσταθούν 1.000 οργανικές επί θητεία θέσεις ειδικών φρουρών για να στελεχώσουν την εν λόγω Ομάδα. Οι θέσεις αυτές θα κατανέμονται και θα ανακατανέμονται στα ΑΕΙ ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Πειθαρχικό Δίκαιο

Το νομοσχέδιο των υπουργείων Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη περιλαμβάνει διατάξεις για πειθαρχικά παραπτώματα και πειθαρχικές ποινές, ενώ προβλέπεται και η σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου Φοιτητών.

Αναλυτικότερα, στις διατάξεις ορίζονται τα πειθαρχικά παραπτώματα από πλευράς φοιτητών. Αυτά αφορούν, μεταξύ άλλων, στην παραβίαση του αδιάβλητου των εξετάσεων, τη λογοκλοπή, την εκ προθέσεως καταστροφή περιουσίας του ιδρύματος, την εκούσια παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος, τη χρήση απαγορευμένων ουσιών και την τέλεση οποιουδήποτε πλημμελήματος ή κακουργήματος εντός του ιδρύματος, εφόσον συνδέεται με τη φοιτητική ιδιότητα

Ακολούθως, προβλέπονται και οι πειθαρχικές ποινές, οι οποίες ανάλογα με το παράπτωμα «κινούνται» από την έγγραφη επίπληξη έως και την οριστική διαγραφή του φοιτητή από το τμήμα.

Από το καλοκαίρι 2021 θα ισχύσει η ελάχιστη βάση εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας που εισηγείται το υπουργείο Παιδείας καθώς και η συμπλήρωση μηχανογραφικών εισαγωγής σε δημόσια ΙΕΚ που εφαρμόζεται φέτος για πρώτη φορά, ενώ από την επόμενη χρονιά (τον Ιούνιο το ΄22) θα εφαρμοστεί η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου σε δυο φάσεις για όλες τις κατηγορίες υποψήφιων για την ανώτατη εκπαίδευση της χώρας.

Παράλληλα εισάγεται όριο φοίτησης στα ΑΕΙ (στις 4ετεις σπουδές περιθώριο συν 2 χρόνια επιπλέον και στις σπουδές άνω των 4ετών σπουδών συν 3 χρόνια).

Την ίδια στιγμή, οι φοιτητές θα μπορούν έως και να διαγράφονται σε περίπτωση παράβασης πειθαρχικών παραπτωμάτων ή συμμετοχής σε επεισοδίων βίας, ενώ δημιουργείται σύστημα ελεγχόμενης εισόδου σε όλα τα ΑΕΙ που θα συνδέεται με την ετήσια επιχορήγηση τους. Δηλαδή όποιοι δεν πειθαρχήσουν σε αυτό θα αντιμετωπίζουν προβλήματα «ταμειακής φύσης».

Έτσι, συστήνεται μονάδα ασφαλείας σε κάθε ΑΕΙ που θα υπάγεται στον πρύτανη ΑΕΙ αλλά και ένα παράλληλο σώμα φύλαξης που θα υπάγεται στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και θα στελεχώνεται από κατώτερους αξιωματικούς της ΕΛ. ΑΣ. και ειδικούς φρουρούς. Το νέο νόμο για το εξεταστικό σύστημα το όριο φοίτησης στα ΑΕΙ και το νέο σώμα φύλαξης των ΑΕΙ, παρουσίασαν σήμερα από κοινού η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ  112 - όταν ένα αυτοκίνητο εμπλακεί σε ατύχημα, θα μπορεί αυτόματα να στέλνει μήνυμα στο «112»

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχ. Χρυσοχοίδης αναφέρθηκε στα περιστατικά βίας στα ΑΕΙ, τονίζοντας ότι 20 σοβαρές επιθέσεις έχουν μετρηθεί τα τελευταία χρόνια σε ανώτατα Ιδρύματα τα οποία φυλάσσονται ανεπαρκώς. «Από θαύμα δεν έχουμε θρηνήσει ζωές» είπε ο κ. Χρυσοχοίδης. Στις ενστάσεις καθηγητών του ΕΜΠ για το ίδιο θέμα, ο υπουργός χαρακτήρισε απαράδεκτες και αντιδημοκρατικές τις επιθέσεις που έγιναν πρόσφατα στην πρυτανεία του Ιδρύματος, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν τα ΑΕΙ να λειτουργούν υπό το κράτος του φόβου.

Και ανακοίνωσε: Διαδικασίες εισόδου και εξόδου στα ΑΕΙ και «ζώνες» επιτήρησης, κέντρο λήψης σημάτων σε όλα τα ΑΕΙ συνδεδεμένο με ΕΛ.ΑΣ, σε κάθε ένα πανεπιστήμιο θα διορίζεται ένας τεχνικός ασφάλειας, θα υπάρξει συντήρηση και αναβάθμιση φωτισμού, ορισμός συγκεκριμένων προσώπων σε άμεση καθημερινή επαφή με διοίκηση ΑΕΙ και η ομάδα «ήπιας κοινοτικής αστυνόμευσης» που θα υπάγεται στον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ με 1000 νέους προσληφθέντες που θα διατίθεται στα ΑΕΙ για διάστημα 4 ετών που θα συνεργάζονται με τους πρυτάνεις τους.

Θα φορούν διακριτές στολές, δεν θα έχουν πυροβόλα όπλα, θα έχουν εξοπλισμό που θα αποφασιστεί σύντομα, θα κάνουν προανακριτικό έργο, συλλήψεις κλπ σε περιπτώσεις παράβασης του νόμου.

Θα τοποθετηθούν αρχικά σε Πανεπιστήμιο Αθηνών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πανεπιστήμιο Πάτρας.

Έτσι, τα μέλη της περίφημης «αστυνομίας των ΑΕΙ» θα ανήκουν στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, θα μισθοδοτούνται από αυτό και θα έχουν ειδική εκπαίδευση, ενώ θα διατίθενται σε όποια πανεπιστήμια κριθεί ότι χρειάζεται με κοινή απόφαση των δυο υπουργών (Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη). Ωστόσο, δεν θα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των διοικήσεων των ΑΕΙ, καθώς θα επιλέγεται από τα αρμόδια υπουργεία της κυβέρνησης σε ποια ανώτατα Ιδρύματα θα πρέπει να ξεκινήσουν να τοποθετούνται.

Παράλληλα με τα παραπάνω όμως, όλα τα ΑΕΙ θα έχουν τα σώματα φύλαξης τους που έχουν και σήμερα (ιδιωτικές εταιρίες σεκιούριτι και φύλακες) όπως έχουν και σήμερα, ενώ θα διατεθούν επιπλέον κονδύλια από το κράτος για την υποστήριξη τους.

Τέλος, με τον νέο νόμο που παρουσιάστηκε, θεσμοθετείται υποχρεωτικά όπως προαναφέρθηκε η ελεγχόμενη είσοδος στα ΑΕΙ, σε πρώτη φάση με ειδικά μηχανήματα (και κάμερες στις εισόδους τους) και σε επόμενο χρόνο με κάρτα εισόδου. Θα εγκατασταθεί δε στις εισόδους των κεντρικών πανεπιστημίων ολοκληρωμένο σύστημα επιτήρησης όσων μπαίνουν και όσων βγαίνουν.

Ο νέος νόμος θα περιλαμβάνει ακόμη πειθαρχικό δίκαιο για τους φοιτητές των ΑΕΙ για θέματα αντιγραφών, λογοκλοπής, καταστροφής περιουσίας του πανεπιστημίου, παρεμπόδισης λειτουργίας του. Για την αντιμετώπιση των αδικημάτων αυτών θα υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα ποινών (από απλή επίπληξη, έως στέρηση συμμετοχής σε εξεταστική περίοδο, μερική ή συνολική διαγραφή από τα μητρώα του πανεπιστημίου και απώλεια της φοιτητικής τους ιδιότητας).

Η βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί κάθε πανεπιστημιακό τμήμα θα θέτει ως ελάχιστη βάση εισαγωγής ποσοστό του μέσου όρου των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων στο σύνολο των τεσσάρων μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου στο οποίο αντιστοιχεί το τμήμα. Για όλα τα παραπάνω η υπουργός ευχαρίστησε για την σημαντική συμβολή του τον πρώην υφυπουργό Παιδείας αρμόδιο για ΑΕΙ Βασίλη Διγαλάκη και καλωσόρισε τον νέο υφυπουργό Άγγελο Συρίγο που αναφέρθηκε άλλωστε σήμερα σε σειρά στοιχείων σε σχέσεις με τους αριθμούς των νώων που εισάγονται στα ΑΕΙ και αποφοιτούν.

Έτσι, όπως επισημάνθηκε ξανά ένας στους δυο υποψήφιους δεν σπουδάζει σε σπουδές «πρώτης προτίμησης» του, ενώ σχεδόν 30% των νέων που μπαίνουν στα ΑΕΙ δεν αποφοιτούν ποτέ. Στόχος λοιπόν είναι να εισάγονται περισσότεροι υποψήφιοι στα τμήματα που πραγματικά επιθυμούν.

Όπως είπε η υπουργός Παιδείας δεν επελέγη μια οριζόντια βάση εισαγωγής σε όλα τα τμήματα για να μην εξαρτάται η είσοδος στην ανώτατη εκπαίδευση από το πότε δύσκολα η εύκολα είναι τα θέματα κάθε χρονιά, αλλά και γιατί υπάρχουν διαφορές μεταξύ προγραμμάτων σπουδών.

Η συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων από το 2022 για την εισαγωγή ήδη από το καλοκαίρι που έρχεται θα γίνεται σε δυο φάσεις:

-Πρώτη φάση: συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου με περιορισμένο αριθμό επιλογών, σε αντίθεση με τον απεριόριστο αριθμό που ισχύει σήμερα.

– Δεύτερη φάση : ακολουθεί την ανακοίνωση των επιτυχόντων της Φάσης Α, συμμετέχουν μόνον οι μη εισαχθέντες κατά την Φάση Α και οι επιλογές τους περιορίζονται σε όσα Τμήματα απέμειναν κενές θέσεις από την Φάση Α. Οι βάσεις εισαγωγής παραμένουν σταθερές.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν την προετοιμασία των φετινών υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς οι αλλαγές δεν αφορούν τα προς εξέταση μαθήματα, την ύλη ή οτιδήποτε αφορά στην προετοιμασία τους. Αφορούν μόνο την κατάταξή τους στις σχολές προτίμησής τους, αφού έχουν εκδοθεί τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων.

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Μέση βαθμολογία / 5. Αριθμός ψήφων:

Δεν υπάρχουν ψηφοφορίες μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ